السلطات Salads

سلطة سيزر مع قطع الدجاج سلطة سيزر مع قطع الدجاج

سلطة سيزر مع قطع الدجاج Caesar Taouk Salad 

Caesar salad in oriental way Topped with Chicken ​ taouk margination, parmesan cheese, Crouton, ​ Romaine lettuce, Pesto Baguette & Caesar dressing

35 S.R