ميلك شيك Milkshake

ميلك شك اوريو ميلك شك اوريو
260 Cals.

ميلك شك اوريو Oreo

30 S.R
ميلك شك لوتس ميلك شك لوتس
300 Cals.

ميلك شك لوتس Lotus

30 S.R
ميلك شك سيريلاك ميلك شك سيريلاك
205 Cals.

ميلك شك سيريلاك Cerelac

31 S.R
آيس سبناتش لاتيه آيس سبناتش لاتيه

آيس سبناتش لاتيه SPANISH LATTE COLD

23 S.R